مهندسین مشاور آرین دژ شرق

آرین دژ شرق

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدير عامل: مجید رحیمی یزدی
تلفکس: ۳۸۶۶۳۲۴۹
نشانی: بلوار صیاد شیرازی-صیادشیرازی۲-مجتمع زمرد طبقه۳-واحد۳
پايه: ۳