مهندسین مشاور آرازپویان پارس

آرازپویان پارس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: لادن محسنین
تلفکس: ۳۸۴۰۷۲۸۳
نشانی: خیابان کوهسنگی – کوهسنگی ۲۷ – پلاک ۷- طبقه همکف
پایه: ۳