مهندسین مشاور آب پوی

آب پوی

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیرعامل: یاسر وهاب رجایی
تلفکس: ۳۶۰۱۱۲۹۱
نشانی: بلوار فرامرز عباسی- فرامرز عباسی ۶- پلاک ۵۵
پايه: ۲