مهندسین مشاور آبریزسازه توس

آبریزسازه توس

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیرعامل: سید داود حیدری
تلفن: ۳۶۰۱۷۴۲۹ فکس: ۳۶۰۶۸۵۹۹
نشانی: بلوار سيد رضي- سیدرضی۶- پلاک۱۸۵
پايه: ۳