مهندسین مشاور آبخیزگستر شرق

آبخیزگستر شرق

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: علی اکبر صفدری
تلفکس: ۳۸۶۴۰۸۳۸
نشانی: پیروزی ۷۲- پلاک ۳۴- طبقه ۲- واحد۳
پايه: ۳