مهندسین مشاور آبخیزداران دشت توس

آبخیزداران دشت توس

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: امیر محمد صالح آشوری نژاد
تلفکس: ۳۸۹۲۹۹۰۸
نشانی: بلوار پیروزی- نبش پیروزی ۳۱- پلاک ۷۸۷
پايه: ۳