مهندسین مشاور آبابان طرح و ساخت پارس

آبابان طرح و ساخت پارس

تخصص: ژئوتکنیک
مدیر عامل: حسن شوقی
تلفکس:۳-۳۶۵۱۰۵۰۲
نشانی: آزادی ۱۲۹- چهارراه چهارم – سمت راست – پلاک ۳
پایه