دوره آموزشی نکات اجرایی سازه و دیوار برشی فولادی

پوستر مربوط به برگزاری دوره آموزشی نکات اجرایی سازه و دیوار برشی فولادی در مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ را از اینجا دریافت نمایید.

 

دوره آموزشی نکات اجرایی سازه دیوار برشی فولادی