دوره آموزشی آشنایی با لینکدین

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با لینکدین توسط اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی

دوره آموزشی آشنایی با لینکدین

اعضاء محترم جهت ثبت نام و شرکت در این دوره آموزشی و کاربردی می توانند از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند:

https://evnd.co/L4990

کد تخفیف ویژه اعضاء انجمن و تشکل های اقتصادی: um1402