دستورالعمل نحوه جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های قراردادهای مقطوع

>  دستورالعمل نحوه جبران افزايش غير قابل پيش‌بيني هزينه‌هاي قراردادهاي مقطوع مهندسان مشاورمورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸