جلسه آموزش سامانه مبصا و دیدار و هم اندیشی با مدیران محترم شهرداری مشهد

گزارش تصویری از جلسه آموزش “سامانه مبصا” و “سامانه تامین کنندگان” شهرداری مشهد و همچنین هم اندیشی درخصوص قراردادهای مشاورین؛ که در روز سه شنبه مورخ ۱ اسفند ماه با حضور مدیران و کارشناسان محترم شهرداری مشهد و مدیران و کارشناسان محترم شرکت های مهندسین مشاور طرف قرارداد، در محل انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی برگزار گردید.