به روز رسانی ضوابط تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی

بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۴۴۰۱۲۲ با موضوع به روز رسانی ضوابط تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی را از اینجا دریافت نمایید.

به روز رساني ضوابط تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي