اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ثبت قراردادها در سامانه ساجات

– اطلاعیه مهم و فوری در خصوص  ثبت قراردادهای مشاور در تجربه کاری ساجات را از اینجا دریافت نمائید. مهلت تا تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲ است.