خطوط انتقال نفت و گاز

مهندسین مشاور خرم پویان سینا

خرم پویان سینا تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیرعامل: محسن باقری شاندیز تلفن: ۸ و۳۶۰۴۴۰۰۵ – ۳۷۶۷۲۲۵۶ – ۳۷۶۸۲۵۰۷ نشانی:محله الهیه-کوچه(لوایی) -کوچه شهید تقی زاده ۶- ساختمان صبا – طبقه همکف – واحد ۱۰ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور رهنما صنعت

رهنما صنعت تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مديرعامل: عبدالزهرا کشمیری تلفکس: ۳۶۰۴۸۲۸۷ نشانی: :بلوار ملک آباد – خیابان گویا – گویا ۴ – پلاک۷۰ پایه:۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور سیبا نقش طوس

سیبا نقش طوس تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: جواد صاعدی تلفن: ۳۵۰۹۲۳۹۳-۳۵۰۱۰۹۰۹-۳۵۰۱۰۸۰۸- ۳۵۰۱۰۷۰۷  فکس: ۳۵۰۹۲۳۹۴ نشانی: بلوار لادن- لادن ۱۵/۱- پلاک ۳- طبقه ۴ پايه: ۲

ادامه مطلب

مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: سعید نی ریزی تلفن:۳۷۶۸۴۰۹۱   فکس: -۳۷۶۸۸۸۶۸ نشانی: بلوار خیام- خیابان پیام- نبش پیام۴ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور مهاب ثامن

مهاب ثامن تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: سید خلیل مهدیزادگان حسینی تلفن : ۲۶-۳۸۴۸۳۴۲۱ فکس: ۳۸۴۰۵۹۸۶ نشانی: سه راه ادبيات- نرسيده به چهارراه پل خاكي- خیابان مسعود شرقي۲- پلاک ۴۷ پايه: ۳

ادامه مطلب

مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز مدیر عامل: حسین توانایی تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱ نشانی: بلوار سازمان آب (شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵ پايه: ۲

ادامه مطلب