مهندسین مشاور پویاگران برتر طوس

پویاگران برتر طوس

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیرعامل: حمید حسینی
تلفکس: ۳۸۴۱۷۸۴۵
نشانی: خیابان سناباد غربی- بین سناباد ۵۸ و چهارراه راهنمایی- پلاک۷۷۰- طبقه۲-واحد۴
پایه:۳