مهندسین مشاور وراز

وراز

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: اعظم خسروجردی
تلفن: ۳۷۶۷۵۱۷۱ – ۳۷۶۷۰۵۰۴  فکس: ۳۷۶۵۲۶۰۸
نشانی: بلوار سجاد- بزرگمهر جنوبی۲۲- پلاک۵- طبقه ۱- واحد۱۰۱
پایه: ۱