مهندسین مشاور نقش آذین شهر

نقش آذین شهر 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: سینا صبری
تلفکس: ۳۷۶۱۳۷۴۹
نشانی: بلوار فلسطین- فلسطين ۲۰- پلاک ۲۰- طبقه دوم
پایه: ۳