مهندسین مشاور طرح و نقش مرو پارسیان

طرح و نقش مرو پارسیان 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: علی خیابانی فرد
تلفکس: ۳۸۶۵۰۰۰۳
نشانی: خیابان صیاد شیرازی – نبش صیاد شیرازی ۱۳ – ساختمان ایساتیس – طبقه ۳- واحد ۷
پایه: ۳