مهندسین مشاور سازآب شرق

سازآب شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسین مسافری
تلفکس: ۳۷۶۳۷۶۰۱
نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون۶و ۸-پلاک۳۲- ساختمان جهادتعاون- طبقه ۲
پایه: ۳