مهندسین مشاور رهداد

رهداد

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: علی نقی نوربخش
تلفکس: ۳۶۰۱۷۸۲۵
نشانی: بین وکیل آباد ۲۳ و ۲۵ – پلاک ۴۷۳ – طبقه ۳- واحد ۳۰۲
پایه: ۱