مهندسین مشاور تدبیر توسعه فروردین

 تدبیر توسعه فروردین

تخصص: حفاظت، مرمت و احیاء آثارتاریخی- باستانی
مدیرعامل: علی حسن زاده
تلفن: ۳۸۳۳۷۳۸۵
آدرس: خیابان ستاری ۳ (قانع ۱۶)، پلاک ۲۱ طبقه همکف
پایه: ۳