مهندسین مشاور بنیان تردد ساخت

بنیان تردد ساخت

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: رامین احمدی جزی
تلفکس: ۳۸۴۴۴۷۱۶ – ۳۸۴۱۸۴۴۳
نشانی: خیابان سناباد- مقابل سازمان انتقال خون- ساختمان۸۸
پایه: ۳