مهندسین مشاور اندیشه ساز هور بارثاوا

اندیشه ساز هور بارثاوا

تخصص: ایمنی، کاهش خطرات و پدافند غیرعامل
مدیرعامل: رضا محرری
تلفکس: ۳۶۰۱۴۵۴۱
نشانی: مجتمع کامپیوتر تک- طبقه ۶- واحد ۶۰۸
پایه: ۳