مهندسین مشاور الماس بنیان شرق

الماس بنیان شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسین خسروی
تلفن: ۴۳۳۲۹۱۲۲-۰۵۱ فکس:۴۳۳۲۹۱۲۳-۰۵۱
نشانی: نیشابور- بلوار بعثت- بین آیت شمالی و بعثت۱۳- پلاک۲۸-طبقه۲
پایه: ۳