مهندسین مشاور آتی شهر شرق

آتی شهر شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: مرتضی نکوئی قاچکانلو
تلفکس:
نشانی: اقدسیه ۴۱- جهان بین ۱۰- ساختمان دیماس- طبقه همکف
پایه: ۳