امروز : چهارشنبه, 26 تیر 1398

تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

فهرست اعضاء انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی از گروه مهندسی آب

ردیف

نام و مشخصات شرکت

پایه

1

 آبادگران فلات شرق

مدیرعامل: اسد توسلی

تلفن:36611673

نشانی:دانش آموز35- چهارراه دوم- پلاک 408- طبقه دوم

3

 

2

آب پوی

مدیرعامل: حمیدرضا زرین خو

تلفن: 35240480   فکس: 35240484

نشانی: الهیه40-صادقیه5- شهیداکبری ذوق23-آخرین ساختمان دست راست

2

3

 آبخیز گستر شرق

مدیر عامل: علی اکبر صفدری

 تلفکس:36014149

 نشانی:بلوار سید رضی-نبش سید رضی 33- پلاک 270-طبقه دوم

3

4

آبراه ساز شرق      

 مدیرعامل:منصور جاجرمی زاده

تلفن: 38427843  فکس: 38434168

نشانی: چهارراه پل خاکی- نبش اسداله زاده5- پلاک72- واحد 6

3

5

آب کاوان آبانگاه                                      با تکرار تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی

مدیرعامل: محمد بهنام رسولی

تلفن: 35226076 فکس:35220434

نشانی: قاسم آباد- بلوار شاهد- شاهد18- پلاک59

3

6

آب کاوش پارس

مدیر عامل:محمد کریم زاده

تلفکس:38923211

نشانی: دانشجوی29- نبش مهران22-پلاک56- طبقه اول

 
 

 آب کاو نیک اندیشان

 مدیر عامل:محمودرضا بهرامی جوین

 تلفکس: 35014179

 نشانی:بلوار وکیل آباد- وکیل آباد79- پژوهش 1- پلاک 41

 

7

آبگیر سازه توس

مدیرعامل: وحید فنودی

تلفن: 9-35240488 فکس:35240488

نشانی:بلوار الهیه- صادقیه 5 – شهید اکبری 25- ساختمان مهندسین مشاور- طبقه چهارم

3

 8

آب نگار طوس

مدیر عامل:حسین غفاریان

تلفن:38932461

نشانی:بلوار دانش آموز-بین دانش آموز 12و14- پلاک102

 

9

آبنمود توس       

مدیرعامل: فريدون حسين نژاد

تلفن: 38420294    فکس: 38469465

نشانی: بلوار فلسطین- فلسطين 21 - پلاك 72 - طبقه2- واحد 3

3

10

آریا کاوند پارس

مدیرعامل: حمیدرضا گل کار

تلفن: 7و37597166   فکس: 37516555

نشانی: بلوار خیام شمالی-خیابان عقیق- خیابان فیروزه3-پلاک 27

3

11

باران نمود پارس    

مدیر عامل: ابراهیم فلاح تفتی

تلفکس: 38938190

نشانی: بلوار فرهنگ-فرهنگ29-پلاک 53

3

12

بهین آب پاژ

مدير عامل: علي شكفته

تلفن: 1- 37231950   فكس:37263244

نشانی: بلوار سازمان آب- شهيدصادقي23- پلاک 66- واحد3

3

13

 پاژ آب تدبیر

مدیر عامل: حسن ادیبیان

تلفن: 71-38941370

نشانی:بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد 48 و 50- پلاک 1104

 

14

پايش آبخوان پارس 

مدیرعامل: محمد علي حداد نژاد

تلفكس:36146698

نشانی: بلوار فرامرز عباسي  -  نبش فرامرز25 - پلاک 1-طبقه 3-واحد 6

3

15

پی آزمون شرق

مدیر عامل: جعفر نجفی زاده 

تلفکس: 36098617- 36098616 و 38679395

نشانی: بلوار وکیل آباد-بلوار شهید قانع – پلاک 21 

3

16

پیمان آب ژیوار

مدیرعامل: مسعود مجیدی

تلفکس : 36049384

نشانی: بلوار ارشاد انتهای ارشاد 12/1 بلوک 4- واحد یک

3

17

تحقیقات خاک مهارآب

مدیرعامل: محمدرضا کاخی

تلفن: 36223332         فکس:  36226869

نشانی: قاسم آباد- بلوارامامیه- جنب امامیه 42- پلاک88

3

18

جام کشت خراسان 

مدیرعامل: یونس نبی زاده اصل

تلفکس: 38704854

نشانی: بلوار وکیل آباد10- خیابان لاله- لاله 1- پلاک 12

3

19

جوی آب مشهد

مدیرعامل: مهدی نجفی

تلفکس: 36578780

نشانی: بلوار اندیشه-اندیشه 7-شهید بیات 8- پلاک 25

3

20

دشت آب مشهد

مدیر عامل : محمد شیخ الاسلامی

تلفن:38453882  فکس: 38459865

نشانی:خیابان احمدآباد-ناصرخسرو23- نبش چهارراه سوم-پلاک1/8

3

21

رود سالار مرو

نام مدیر عامل:عصمت مظلوم

تلفکس:38828154

نشانی:بلوار هاشمیه- هاشمیه 46 – پلاک 27-طبقه همکف

3

22

زیست پویا گستر

مدیرعامل: مجید زرگر

تلفن:37239018   فکس:37245240

نشانی: بلوار کلاهدوز-کلاهدوز 2/17- پلاک154- واحد3

3

23

زیست رواناب شرق

مدیرعامل: حمیدرضا عسگری

تلفکس: 38682070

نشانی: بلوار وکیل آباد- نبش صدف5- پلاک 62- طبقه دوم

3

24

ژرف آب پی

مدیر عامل: حامد حریری

تلفن:39827837

نشانی: بلوار صیاد شیرازی- صیاد شیرازی 23- پلاک 224

3

25

سازآب شرق

مدیر عامل: حسین مسافری ضیاءلدینی

تلفکس :37637601    

نشانی: چهارراه خیام- بین بیستون6و 8-پلاک32- ساختمان جهادتعاون- طبقه 2

3

26

سپندآب شرق

مدیرعامل: علی میرزائی موسی آبادی

تلفکس: 36040416

نشانی: بلوار جلال آل احمد- پلاک 290- طبقه سوم

3

27

سروآب

مدیر عامل: محمود توکلی فریمانی

تلفن: 38674909      فکس:38938137

نشانی: بلوار دانشجو – دانشجوی 8 – پلاک 52

3

28

سیال پویای شرق

مدیر عامل:منصور ترکمن سرابی

تلفن:36212697

نشانی: قاسم آباد-بلوار امامیه-امامیه 56- پلاک 30

 

29

سيماي آب خاوران

مدير عامل:رمضان كاظمي گليان

تلفن:36091226   فکس:36082194

نشانی: بلوار معلم- معلم 21- معاد شمالي31- پلاک192- طبقه يك

3

30

طرح و عمران پاژ

مدیر عامل: وحید فنودی

تلفکس: 36108118 و 19

نشانی:بلوار آزادی- آزادي19- پلاک 10A- طبقه دوم-واحد21

 

31

طوس آب

مدیر عامل: سعید نی ریزی

تلفن:6-37684091    فکس: 37688868

نشانی: بلوارسجاد خیابان پیام- نبش پیام 4- پلاک 14

1و2

32

عمران جویاب بیهق

مدیر عامل:محمد حسن بیاضی

تلفن:44445820

نشانی:سبزوار- بلوار خوش بین-روبروی خوش بین 9- طبقه فوقانی داروخانه نجاتی پور

3

33

کاوش پی مشهد

مدیر عامل: حسن شجاعی سیوکی

تلفن: 38458124 فکس: 38460510

نشانی: پنج راه سناباد – خیابان قائم- قائم 29 – پلاک 16

2

 34

کاوش تدبیر طوس

مدیر عامل:غلامرضا غلامی

تلفن: 38098151  فکس:35098152

نشانی:بین وکیل آباد64 و66- پلاک 5

 

35

گزین سازه توس

مدیر عامل: گل محمد گریوانی

تلفن: 37295501   فکس: 37236196

نشانی: خیابان آبكوه - خیابان مجد-مجد8- پلاک 8-طبقه همكف

3

36

مجدآب شرق

مدیرعامل: عفت نوری اسکویی

تلفکس: 38944130

نشانی: بلوار دانشجو- دانشجو6- پلاک4- واحد2

3

37

مشهد زمین ساخت

مدیرعامل: سید مجید رفیعی

تلفن: 16-36018513فکس: 36087283

نشانی: بلوار سید رضی-سید رضی 53- پلاک 264

3

38

مهاب ثامن

مدیر عامل: سید مجتبی مجتبوی

تلفن : 38417400   فکس :  38405986

نشانی: سه راه ادبيات- نرسيده به چهارراه پل خاكي- خیابان مسعود شرقي2-پلاک 47

3

39

نقش آب طوس

مدیر عامل: جواد اسکندری

تلفن: 38477051   فکس: 38411337

نشانی:خیابان سناباد42- کوچه اول سمت راست- پلاک 117- طبقه دوم

3

40

نقش آوران توس

مدیر عامل: حسین توانایی

تلفن: 80-37679777  فکس: 37679781

نشانی: بلوار سازما ن آب شهيد صادقي 14- نبش هجرت 2

 پلاك  25

3

41

نقش پژوهان اترک

مدیر عامل: مسعود دباغ

تلفن: 37662442  فکس: 37662443

نشانی: بلوار شهید صادقی 20- پلاک 2 - واحد1

3

42

 هیدرو پارس تدبیر

مدیر عامل: محمدعلی فرخنده

تلفن:38694331    فکس:38928126

نشانی:بلوار معلم- بین معلم 45 و47 -پلاک 689 - طبقه 1

3

43

هیدرو پارس خراسان

مدیر عامل: حمیدرضا عرفانیان اکبرزاده

تلفکس : 36087451

نشانی: بلوار امامت- امامت 41 – ساختمان 513

3

44

هیدرو پی میراب شمس

مدیر عامل: وحید یزدانی

تلفن : 36077322   فکس:36086185

نشانی:بلوار امامت-امامت 31- پلاک 76

3

45

هیدروتک توس

مدیر عامل: مهدی خدیوی

تلفن : 38416892   فکس : 38460936

نشانی: احمد آباد- بلوار بعثت   بعثت11- پلاک 14

3

 

 

 

ورود به سایتتبلیغات اعضا

تماس با ما

تلفن : 38718331 

فکس : 38718332 

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نشانی : بزرگراه شهید کلانتری-بین میدان تلویزیون و جهاد-جنب بلوار نماز-مجتمع توریستی آبادگران ایران -طبقه فوقانی ساختمان انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی - واحد 4

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى‏اش پاكيزه و گوارا مى‏گردد.